BejelentésKörzeti Általános Iskola
Dunaszeg

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek.
+
Ingyenes tanulmány:
10 megdöbbentő ok, ami miatt nem megy az angol.1. Az intézmény működési és gazdasági területének társadalmi helyzete Dunaszeg a Szigetköz szívében, Győr belvárosától 15 kilométerre elhelyezkedő település. A Mosoni-Duna partján terül el, annak egy szegletében, innen származik a falu elnevezése is. A lakosság túlnyomó része - főként Győrbe ingázva - az iparban dolgozik.Az itt elő és dolgozó emberek rendületlenül fáradoznak a falukép szépítésén, az infrastruktúra minőségének javításán, a meglévő és létesülő vállalkozások fejlesztésén. Az elmúlt évek fejlesztései a településen: az utak felújítása, a központi területek parkosítása, nemrégiben készült el az óvoda új épülete is. A település közüzemi vízhálózata, a szennyvízcsatorna-hálózata kiépült. Dunaszeg 1991-ben 400 vonalas telefonalközpontot kapott, amely a környező falvak ellátását is segítette. Az oktatás és a sportolás központi helyévé vált az iskola, óvoda és a sportcsarnok épületegyüttese, ahova a falu gyermekei mellett a környező településekről is érkeznek diákok. Jellemző a falu lakosságának és beépített területének növekedése, ugyanis az utóbbi években egyre többen választják lakóhelyüknek Dunaszeget a nagyvárosból kiköltöző állampolgárok a kedvező fekvése miatt. A községben háziorvosi, házi gyermekorvosi, védőnői, valamint állatorvosi és házigondozói ellátás biztosított. Az önkormányzat gondoskodik az idősek szervezett étkeztetéséről. Korszerű, új épületben található a gyógyszertár. A település hazánk ritka értékes és csodálatos természeti területén található, az Alsó-Szigetközben, melynek jellemző tájképi eleme az élő vizeket kísérő holtágak és morotvák sora. A település így ideális helyszíne a turisztikai fejlesztéseknek, hiszen a Szigetköz természeti kincsei és az osztrák, német kerékpárturizmus miatt komoly idegenforgalmi érdeklődés alakult ki az elmúlt években. 1954-ben az árvíz a falu jelentős részét elpusztította; az újjáépítés a településszerkezetet jelentősen módosította. A feljegyzések szerint 1791-ben már volt iskola a faluban. 1844-ben újat építettek, mely 1872-ben leégett; az ekkor épített egy teremhez 1896-ban épült meg a második. 1929-ben Búza Gáspár és Baranyay Lajos tanítók 2 teremben 6 osztály 138 tanulóját oktatták. A volt tűzoltószertárban történeti - néprajzi kiállítás látható. A gyűjtemény a falu lakóinak tárgyi ajándékaiból, valamint a honismereti szakkör tagjainak gyűjtő - és feldolgozó munkájával született meg 2000 - ben a magyar millennium tiszteletére. A kiállító teremben helyet kaptak a népi paraszti gazdálkodás, pásztorkodás, a hajdani vízivilágra emlékeztető tárgyak mellett a régi kismesterségek eszközei, a népművészet és háziipar termékei, a helyi viselet darabjai is. A település civil kezdeményezésekben gazdag. Van Polgárőrség, Önkéntes Tűzoltó Egyesület. A népi hagyományokat őrzik, tevékenységüket e területen a Népdalkör, a Rezeda Népzenei Egyesület szervezi. Továbbá Kék Duna Dalkör, Színjátszókör, Sport Egyesület és Szájjal és Lábbal Festő Művészek Világszövetségének képviselője alkot a településen. Az idősek számára a Nyugdíjas Klub járul hozzá a tartalmas időtöltéshez. A közoktatás szempontjából fontos életkorok demográfiai adatait vizsgálva azt látjuk, hogy az egy-egy évben született gyermek száma kiegyenlített, 20- 22 fő körül van átlagosan. A lakosság száma növekedő tendenciát mutat, a mozgásra a ki- és bevándorlás eltérő módon jellemző. Jelentősebb bevándorlás a közeli megyeszékhelyről tapasztalható, míg a csekély számú elvándorlók többsége szintén a közeli nagyvárost választja. Az állandó népesség 17, 5%-kal nőtt az utóbbi 16 évben. 1.2. Kistérségi, mikrotérségi, települési közoktatási hálózatban betöltött szerep bemutatása a közszolgálatok elérhetősége szempontjából A település mikrotérségi központként látja el a közoktatási és szakszolgálati feladatokat a közeli Dunaszentpál községgel. Az óvodai ellátást mindkét település önálló intézményfenntartással biztosítja, míg az általános iskolai ellátást intézményfenntartó társulás valósítja meg oly módon, hogy Dunaszentpálon 1-4 évfolyamos tagintézmény összevont osztályokkal, Dunaszegen pedig 1-8 évfolyamos általános iskola működik. A közoktatási szakszolgálati feladatok ellátását teljes egészében biztosítja a többcélú kistérségi társulás Győr Megyei Jogú Várossal kötött megállapodás alapján azon településeknek, közöttük Dunaszegnek és Dunaszentpálnak, amelyek a társulási megállapodásban a közszolgáltatás közös ellátását vállalták. A közoktatási szakszolgálati feladatellátás közül helyben történik a fejlesztő felkészítés gyógypedagógus által, főállásban, a logopédiai ellátás havi 4-4 alkalommal kijáró szakemberek segítségével mindkét településen, a pályaválasztási tanácsadás 1 alkalommal évente szintén kijáró szakemberekkel, a gyógytestnevelés helyi szakember által a kistérség támogatásával is megoldott. Az önkormányzat finanszírozta első alkalommal a 2008/2009-es tanévben heti 3órában pszichológus szakember segítségének igénybe vételét. A gyermekjóléti alapellátások közül a gyermekjóléti szolgáltatást a fenntartó havi 8 alkalommal kijáró szakember segítségével biztosítja, az iskolai napközi otthonos ellátást szintén a településen vehetik igénybe. A város közelsége részben megkönnyíti a lakosok munkalehetőségét. Van helyben is néhány vállalkozás, ami elsősorban az édesanyáknak biztosít munkát. A családok többsége átlagos körülmények között él, szociális helyzetük kielégítő, amit a vizsgált adatok is alátámasztanak. 2. Az intézmény bemutatása 2.1. Az intézményi feladatellátás jogi és szervezeti keretei A Körzeti Általános Iskola Dunaszeg és Dunaszentpál Községek Önkormányzatai által fenntartott általános iskola. A székhely intézmény Dunaszegen 1-8 évfolyamos iskola, Dunaszentpálon 1-4 évfolyamos tagintézmény van. Feladatellátási hely neve: Körzeti Általános Iskola Feladatellátási hely címe: 9174 Dunaszeg Ifjúság u. 1. Intézmény neve: Körzeti Általános Iskola Intézmény címe: 9174 Dunaszeg Ifjúság u. 1. Fenntartó megnevezése: Dunaszeg és Dunaszentpál Községi Önkormányzatának Képviselő Testülete Működés kezdete (év):1844 Az iskola stabil létszámokkal működik. 140- 150 fő között változott az elmúlt 4 évben. A felső tagozaton a tanulói létszám általában magasabb, mivel már a dunaszentpáli diákok is Dunaszegen juthatnak a szolgáltatáshoz. A napközit és tanulószobát igénybe vevő tanulók száma megfelelő, biztosítva ezáltal az egyéni fejlesztés lehetőségét és a másnapra történő felkészülést, a szolgáltatást igénylő tanulóknak. A tanulói összetétel változása a feladatellátási helyen


Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!